Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOTEL POD HERBEM DARIUSZ I TOMASZ KULESZA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Wiejska 49, 15-351 Białystok, KRS: 0000425493, NIP: 5422648884, REGON: 050859539,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą :
  1. dotyczące składanych zapytań- przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
  2. dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  5. w systemie monitoringu wizyjnego – przez 30 dni;
  6. dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów, numerów rejestracyjnych – przez okres do 30 dni
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy